รถลากจูงด้วยมือรุ่น 1200×800 มม. – ไม่มีแผงกั้น MT-1208N

11,900 ฿