รถลากจูงด้วยมือรุ่น 1200×800 มม. – แผงกั้นสองด้าน MT-1208SN

14,000 ฿