รถลากจูงด้วยมือรุ่น 1200×800 มม. – แผงกั้นสามด้าน MT-1208TN

14,700 ฿