รถลากจูงด้วยมือรุ่น 1500×800 มม. – ไม่มีแผงกั้น MT-1508N

13,200 ฿