รถเข็นงานช่าง พร้อมหน้าโต๊ะ SC-1050B

16,000 ฿

รถเข็นงานช่าง พร้อมหน้าโต๊ะ SC-1050B
รหัส D020600054
หมายเหตุ : *ราคาไม่รวมแผ่นกั้นในลิ้นชัก
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม