3เอ็ม หน้ากากป้องกันฝุ่น,ละออง มาตรฐาน N95 รุ่น 8210

799 ฿

3เอ็ม หน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง มาตรฐาน บรรจุ20/กล่อง

 

ป้องกันอนุภาคอันตรายทั้งฝุ่น ละออง ฟูมที่ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้ โดยอนุภาคนั้นต้องไม่ใช่และไม่มีน้ำมัน หรือส่วนผสมของน้ำมันหรือสารประเภทเดียวกับน้ำมันปะปนอยู่มีประสิทธิภาพการป้องกันเท่ากับชั้นคุณภาพ N95ตามมาตรฐาน 42CFR84ของ NIOSH* และป้องกันสารในข้อ 1 ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่ามาตรฐานความปลอดภัยของสารนั้นทำจากโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE)มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน และมีแถบโฟมบุอยู่ด้านในหลังแถบอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความกระชับและความสบายขณะสวมใส่   หน้ากากกรองอากาศ (Respirators) สำหรับป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10