3เอ็ม หน้ากากป้องกันฝุ่น,ละออง มาตรฐาน N95 รุ่น 6001

3เอ็ม หน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง มาตรฐาน N95 รุ่น 6001

ผลิตจากสารสังเคราะห์เครตัน (Krayton) มีจุดปรับสายรัด4จุด สำหรับปรับให้เข้ากับศรีษะ และใบหน้าสบาย และกระชับมากขึ้น มีลิ้นควบคุมอากาศเข้า 2 ช่อง และลิ้นระบายอากาศ 1 ช่อง ประกอบง่ายและสะดวกโดยใช้เขี้ยวล็อค