VH-10ใช้จับยึดปากกาจับชิ้นงาน โดยไม่ต้องเจาะ

2,950 ฿

ใช้จับยึดปากกาจับชิ้นงาน โดยไม่ต้องเจาะยึดน็อตให้หน้าโต๊ะเสียเหมาะสำหรับโต๊ะช่าง WB รุ่นรับน้ำหนัก 1,000 กก. และโต๊ะช่าง WA รุ่นรับน้ำหนัก 1,200 กก. ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก